Ungdomsresor

En resa med en ungdomsgrupp kan skapa erfarenheter för livet. Det är tillfällen att hjälpa ungdomar till reflektion, att få insikter som de inte kan få hemma och att skapa en gemenskap som kan vara värdefull många år framåt.

I den här avdelningen har vi samlat några resmål som kan vara lämpliga för just ungdomar. Vi har förslag på resor där det ska vara lätt att anknyta till frågor som berör ungdomarna och som skapar den sortens erfarenhet som berikar. Resorna kan vara olika långa och ha olika innehåll. Vi kan gärna utforma resorna utifrån era önskemål både utifrån resmål och teman.

Boendet på ungdomsresorna är ofta av lite enklare standard. Många väljer flerbäddsrum för att sänka kostnaderna och för att underlätta rumsindelningen. Ofta kan vi också ordna måltider med en meny som är anpassad för ungdomarna.