Exodus Resor grundades av Sven Gunnar Gunnarsson 1994 och har sedan dess producerat uppskattade resor för grupper och enskilda. Numera ingår vi i Tranås Resebyrå, vilket borgar för stabilitet och styrka.

Redan från början har vi varit inriktade på resor ”genom yttre och inre landskap” med en uttalad önskan att våra resor ska ge ett djupare innehåll än bara det rent turistiska. Våra resmål har ofta en anknytning till den ”kristna världen” och lämpar sig för både grupper och enskilda som är nyfikna på dessa resmål. Vi har ofta med en präst/kaplan med på resan som reseledare eller för att leda andakter.

Våra resor tar den historietörstande till spännande platser där historiens vingslag förnims likaväl som pilgrimen till den stilla platsen för reflektion och eftertanke. Vi väljer ofta resmål som är lite annorlunda, men som ger intressanta och egenartade erfarenheter.

Våra gäster och resenärer möter resor som har en personlig prägel och som inte är massproducerade, vilket ger ett mervärde till resan. Ofta ingår det mesta i resans pris från början, vilket brukar bli det mest förmånliga.

Många församlingar, kyrkor och organisationer har ordnat sina församlingsresor, gruppresor, studieresor med mera genom oss. Vi har goda kontakter som vi gärna använder för att skapa innehållsrika resor.

Vi behandlar alla förfrågningar med noggrannhet och respekt, och har givetvis även en policy för hur vi behandlar personuppgifter.

Vi är medlemmar i SRF, Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s uppförandekod, beslut i allmänna reklamationsnämnden och UD:s reserekommendationer.
UD har en praktisk app ”Resklar” att ladda ner i telefonen med mycket information på ett och samma ställe.