Konfirmandresor

Resor för konfirmandgrupper är en utmaning och oerhört intressant. I en ålder då många formar sitt tänkande kan vi vara med och ge inblickar och erfarenheter som påverkar konfirmanderna långt upp i vuxen ålder. Att dessutom en resa bygger relationer och skapar gemenskap är också värdefullt.

I den här avdelningen har vi samlat några resmål som kan vara lämpliga för konfirmander. Resorna kan vara olika långa och ha olika innehåll. Vi kan gärna utforma resorna utifrån era önskemål både utifrån resmål och teman. Vill man i sin grupp arbeta med frågor om människovärde och mänskliga rättigheter kan en resa till Berlin eller Krakow med Auschwitz ge spännande infallsvinklar. Om man istället vill arbeta med kyrkans inre liv och förhållandet till naturen kanske en resa till Assisi kan berika.

Ofta väljer konfirmandgrupper boende av lite lägre standard och med möjlighet till flerbäddsrum. Det brukar vara gynnsamt kostnadsmässigt, underlätta rumsfördelningen och bidra till större gemenskap i gruppen.