"Vandringen gör människan närvarande. Det yttre skalas bort, bit för bit, mil för mil. Därför blir resan målet, inte bara medlet" Ur tidskriften Pilgrim nr 4 2014

Vad kan man göra här?

En pilgrimsvandring är på ett sätt ganska händelselös. Samtidigt  ger den möjlighet att tänka, reflektera, ta in och bearbeta upplevelserna. På det sättet kan pilgrimsvandringen bli oerhört berikande och man kommer hem med nya insikter om sig själv, om livet och tillvaron i stort. Santiago de Compostela är ett av de klassiska pilgrimsmålen. Dit ordnar vi resor under hela säsongen. Men även andra resmål lämpar sig för pilgrimsvandringar.

 

För den kristna världen

Att vara pilgrim är ett uttryck för att vara kristen. Hela livet kan ses som en pilgrimsfärd på väg mot ett avlägset mål. En pilgrimsvandring ger tillfälle att reflektera över livets frågor. När vi har grupper som går tillsammans brukar man ofta börja dagen med en gemensam samling innan vandringen tar vid. På kvällen har man sedan möjlighet att dela dagens upplevelser med varandra.

Färdmedel

Fötterna

Flyg till och från vandringen

Tåg till och från vandringen

Reslängd

En pilgrimsvandring kan vara allt från några timmar upp till flera veckor.

Boende

På våra pilgrimsvandringar till Santiago de Compostela bokar man vanligen hotell eller pensionat, men med dusch och wc på rummet. För den som önskar enklare boenden finns det ofta härbärgen med sovsalar.