Församlingsresor

Många församlingar har upptäckt vilken rikedom det kan vara att resa tillsammans. En viktig del av församlingslivet är gemenskapen. Under en resa skapas många tillfällen till informell och avslappnad samvaro. Dessutom får man dela erfarenheter som man bär med sig hem. Många av våra resmål innehåller även stora möjligheter att fördjupa sin förståelse av kristen tro och kyrkans liv.

I den här avdelningen lyfter vi fram några resor som kan vara lämpliga för församlingar. Resorna kan vara olika långa och ha olika innehåll. Vi kan gärna utforma resorna utifrån era önskemål både utifrån resmål och teman. Vi hjälper er om ni vill åka med kören, församlingsrådet, styrelsen, de anställda, gemensamt med andra församlingar i bygden eller i någon annan konstellation.