Någon gång kommer Coronas grepp om världen att gå över. Vi vet inte idag när det sker, men när det sker vill vi vara med och bidra till församlingarnas resor.

Att resa med församlingen ger så många möjligheter. Alla grupper som varit i Israel vet t.ex. att Bibeln får en ny aktualitet när man sett de historiska platserna och ”smakat” på miljöerna. Resor i Luthers fotspår ger en fördjupad kännedom om den egna kyrkans historia och ursprung. Att åka till Irland kan berika församlingslivet genom att man lär känna den keltiska andligheten. Ignatius andliga övningar blir alltmer uppskattade och en resa till Loyola i Spanien bidrar till förståelsen av dem. Så kan man hålla på och berätta om olika resmål.

Hör gärna av er till oss om era tankar och idéer. Vi förbereder och ger förslag. Och när pandemin är sådan att vi kan börja resa så är ni redo att ta med en grupp på resa ”genom yttre och inre landskap”.