Ignatius av Loyola var samtida med Luther. Hans egen personliga resa från att har levt ett ganska ytligt liv med riddarideal till att bli en av historiens viktiga andliga vägledare är fascinerande. På en resa i Ignatius fotspår får man möjlighet att lära känna den miljö där Ignatius växte upp, men samtidigt kan det bli en resa till egen personlig fördjupning av livet.

Vad kan man göra här?

Orten Loyola lämpar sig för några dagar med lägre tempo än det vanliga på gruppresor. Vi brukar bo i närheten av basilikan på ett enkelt hotell som tidigare drevs som gästhem tillhörigt ett kloster. Det finns vackra vandringsmöjligheter, flera olika kapell och en vacker park för tid i enskildhet. Därifrån kan man sedan följa Ignatius i spåren på en resa till vallfartsorten Aranzazu, Pamplona, Manresa, Montserrat och slutligen Barcelona.

För den kristna världen

Hotellet och omgivningarna i Loyola bjuder in till samlingar, föreläsningar, tid för reflektion, bön och meditation. Det finns möjlighet att prova på stilla stunder och andliga övningar. Studiebesöken i Ignatius hem, omvändelsekapellet, det gamla hospicet och andra platser aktualiserar även behovet av en nutida innerlig andlighet som tar sig praktiska uttryck. I Loyola finns också ett stort jesuitiskt center som kan bidra med föreläsningar och fördjupande kunskaper.

Färdmedel

Flyg till och från Spanien

Tåg till och från Spanien

Buss för resorna i Spanien

Reslängd

Våra resor i Ignatius fotspår brukar vara sex dagar i Spanien samt resdagarna. Med flyg blir det alltså ca 8 dagar, med tåg blir det ca 10 dagar totalt.

Boende

På dessa resor brukar vi på hotell. I Loyola bor vi i omedelbar närhet till de heliga platserna på ett ganska spartanskt inrett hotell men med dusch och wc på rummen. Under resdagarna till Manresa och Barcelona brukar vi välja hotell av övre mellanklass med spanska mått mätt.