Studieresor

INBJUDAN TILL DIG SOM ÄR LEDARE INOM KYRKA, FÖRSAMLING ELLER LIKNANDE

Församlingsresor har som mål att arrangera resor med innehåll och kvalité som innebär besök på pilgrimsorter, möte med kristna i andra kulturer och uppbyggelse för den enskilde deltagaren. Som ett led i denna vår strävan anordnar vi regelbundet studieresor för präster, pastorer, församlingsledare  m.fl som har ambitionen att utöka sina kunskaper om resmålet för att senare samla en grupp och leda en resa dit.

Du kan dels hålla utkik efter kommande studieresor, dels är du välkommen om du har idéer och önskemål om en studieresa till ett specifikt resmål.

De starkt subventionerade resorna är till för dig som är präst, pastor eller annan ledare och har intresse av att lära mer om resmålet för att, i framtiden, leda en egen gruppresa. När du samlat ihop en egen grupp och genomfört resan via oss återbetalas avgiften för studieresan. 

För tillfälla har vi inga studieresor planerad.

studieresa