Reseledare

Våra reseledare är valda med omsorg. De har stor erfarenhet att leda resor och, eftersom det ofta är präster, fungerar de också som kaplaner, håller andakter och firar mässor.
Det är också vanligt att gruppen har en egen präst som sköter reseledning och prästsysslor.